Công ty Cổ Phần Cao Dược Tiên Sơn cung ứng những dược liệu chất lượng cao như: câu kỳ tử, bạch chỉ, đại táo… Ngoài ra còn có những dược liệu khác như: đinh lăng, lạc tiên, vông nem, atiso, bình vôi, cà gai leo, mật nhân, diếp cá, diệp hạ châu, kim tiền thảo, bồ công anh, đương quy, khôi nhung…

Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ