GIẢI ĐỘC GAN

Dược liệu

Ích Mẫu

Giá bán: Liên hệ

An thần mất ngủ

Giảo Cổ Lam

Giá bán: Liên hệ

An thần mất ngủ

Kim Ngân Hoa

Giá bán: Liên hệ

An thần mất ngủ

Xạ Đen

Giá bán: Liên hệ

Dược liệu

Vông Nem

Giá bán: Liên hệ

Bồi bổ cơ thể

Đinh Lăng

Giá bán: Liên hệ

Dạ dày tiêu hóa

Đương Quy

Giá bán: Liên hệ

Dược liệu

Diệp Hạ Châu

Giá bán: Liên hệ

Cao dược liệu

Cao Ích Mẫu

Giá bán: Liên hệ

An thần mất ngủ

Cao Xạ Đen

Giá bán: Liên hệ

Cao dược liệu

Cao Vông Nem

Giá bán: Liên hệ

An thần mất ngủ

Cao Giảo Cổ Lam

Giá bán: Liên hệ

An thần mất ngủ

Cao Kim Ngân Hoa

Giá bán: Liên hệ

Cao dược liệu dạ dày

Cao Đương Quy

Giá bán: Liên hệ

Cao dược liệu

Cao Diệp Hạ Châu

Giá bán: Liên hệ

Bồi bổ cơ thể

Cao Bình Vôi

Giá bán: Liên hệ