Chiết xuất dược liệu

 

+ Phòng kiểm nghiệm 

Phòng Kiểm tra chất lượng trang bị đầy đủ thiết bị kiểm tra được các chỉ tiêu từ nguyên liệu, dược liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra. Các nguyên liệu sản xuất, sản phẩm xuất xưởng đều được qua hệ thống kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn mới được xuất – nhập hàng. 

 + Hệ thống thiết bị sấy phun sương

Dịch chiết sau khi cô đặc được lọc tinh qua thiết bị lọc. Sau đó được chuyển vào thiết bị sấy phun sương. Dịch cô ở thể lỏng lập tức chuyển sang thể bột khô (hàm ẩm ≤5%) trong thời gian ngắn khoảng 1/10 giây. Thời gian tiếp xúc với nhiệt độ rất ít nên sản phẩm cao khô tạo ra hầu như không bị thay đổi về tính chất hóa học cũng như hoạt tính sinh học.

 + Hệ thống nồi chiết đa năng

Hệ thống nồi chiết đa năng có thể điều khiển được nhiệt độ chiết, có hệ thống bơm tuần hoàn dung môi để trích kệt dược chất, có bộ phận thu hồi tinh dầu. Quá trình chiết xuất nhanh, ít tốn dung môi, lấy kiệt hoạt chất từ dược liệu thô. Hệ thống chiết xuất đa năng này có thể sử dụng để chiết xuất nhiều loại dung môi chiết khác nhau và nhiều loại nguyên liệu khác nhau.

Vì vậy, các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn cơ sở đã đăng ký với Bộ Y tế.

 + Hệ thống thiết bị cô tuần hoàn áp suất giảm

Dịch chiết trước khi vào thiết bị cô đặc sẽ được lọc qua thiết bị lọc thô và lọc tinh. Dịch chiết được cô ở nhiệt độ thấp (khoảng 700 – 800 độ C, áp suất giảm từ -0,02MPa + -0,04MPa), dịch cô luôn chuyển động tuần hoàn trong thiết bị. Vì thế nên thời gian cô sẽ nhanh và đặc biệt gần như không làm thay đổi tính chất hóa học cũng như hoạt tính sinh hóa của hoạt chất.