Tiên Sơn là đơn vị cung cấp cao (chiết xuất) khô, cao (chiết xuất) lỏng.. Là đơn vị tiên phong về việc sản xuất ra các cao dược liệu với hệ thống nhà máy, dây chuyền sản xuất dược liệu hiện đại, tiên tiến.

Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ